Sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego (z o.o.) za okres dwóch lat.

Powrót           Następny przykład 

Sprawozdanie finansowe wykonano w arkuszu kalkulacyjnym Excel w formacie xls format xls oraz dodatkowo w formacie pdf format pdf. Prezentowany przykład opracowano na podstawie Dz.U.2013.330 j.t. ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. - "Załącznik nr 1 - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI I JEDNOSTKI MIKRO".

Proszę  wprowadzić kod:

Kod można otrzymać wysyłając SMS
na numer:
 
76660 koszt: 6,00 zł netto   (7,38 zł brutto)
o treści: HPAY.BP63
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Usługa SMS dostępna jest w sieciach: T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play.

Usługi SMS dostarcza i obsługuje system Homepay.pl

Regulamin usług: http://homepay.pl/regulamin/regulamin_sms_premium/


Formularz reklamacyjny: http://www.homepay.pl/reklamacje/

e-mail