Biznesplan fabryki akumulatorów "BelPo" Spółki z o.o. - (2019-2021).

Spis treści

Biznesplan przedstawia przykład przedsięwzięcia finansowego spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Przedmiotem działalności fabryki jest produkcja akumulatorów samochodowych oraz handel nimi. Zamiarem Spółki "BelPo" jest rozszerzenie oferty produktów do pełnego asortymentu akumulatorów oraz zwiększenie sprzedaży swoich produktów. Fabryka zatrudnia ponad 70 osób. Biznesplan zawiera 35 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf doc xls pdf.

Proszę  wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 22,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.