Treść zamieszczonych w bibliotece plików chroniona jest prawami autorskimi. Rozpowszechnianie opracowań możliwe jest tylko za pisemną zgodą autorów. Użytkownik korzysta ze wzorów na własną odpowiedzialność. Przedstawione przykłady udostępnia się wyłącznie w celu edukacyjnym.

Instrukcja pobierania plików
Biblioteka plików
Wskaźniki finansowe

www.counterliczniki.com