Widok karty

Roczna karta ewidencji czasu pracy w Excelu (50 pracowników).


Roczną kartę ewidencji obecności w pracy opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Prezentowaną ewidencję przygotowano dla jednostki organizacyjnej liczącej do 50 pracowników. Użytkownik bazy może samodzielnie zdefiniować rok oraz dni ustawowo wolne od pracy. Czas pracy rozliczany jest w godzinach. Ponadto w arkuszach uwzględniono liczbę dni nieobecności z powodu urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego, delegacji, szkolenia itp.


Ewidencję można otrzymać dokonując wpłaty 17,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.