Widok karty

Roczna karta ewidencji czasu pracy w Excelu (50 pracowników).


Roczną kartę ewidencji obecności w pracy opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Prezentowaną ewidencję przygotowano dla jednostki organizacyjnej liczącej do 50 pracowników. Użytkownik bazy może samodzielnie zdefiniować rok oraz dni ustawowo wolne od pracy. Czas pracy rozliczany jest w godzinach. Ponadto w arkuszach uwzględniono liczbę dni nieobecności z powodu urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego, delegacji, szkolenia itp.


Proszę wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 17,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.