Spis treści   Następny przykład

Biznesplan - "Foto-Max" - (2022-2024).


Przykład przedsięwzięcia finansowego firmy świadczącej usługi fotograficzne. Celem analizy jest ocena sytuacji majątkowej i finansowej oraz możliwości rozwoju podmiotu gospodarczego, którego właściciel ma zamiar zastąpić starszą technologię do obróbki zdjęć na nowoczesną. Opracowanie zawiera 26 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 13,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.