Spis treści  Następny przykład

Biznesplan fabryki urządzeń grzewczych "Farel" Spółki z o.o. - (2022-2024).


Przykład biznesplanu przedsięwzięcia finansowego spółki prawa handlowego. Przedmiotem działalności podmiotu jest produkcja urządzeń grzewczych oraz handel nimi. W firmie zatrudnionych jest ponad 50 osób. Biznesplan zawiera 34 strony w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 22,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "Zrealizowana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.