Spis treści  Następny przykład

Biznesplan gospodarstwa rolnego "Agrofarma" Spółki z o.o. na okres trzech lat (2020- 2022)


Biznesplan przedstawia przykład przedsięwzięcia finansowego gospodarstwa rolnego "Agrofarma", spółki prawa handlowego. Przedmiotem działalności podmiotu jest produkcja i sprzedaż produktów rolnych. Spółka zatrudnia ponad 40 osób. Struktura gospodarstwa: ok. 2000 ha użytków rolnych, 500 sztuk bydła typu mlecznego i 30 sztuk bydła typu mięsnego. Biznesplan zawiera 34 strony w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 23,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.