Spis treści  Następny przykład

Biznesplan gospodarstwa rolnego "Agrofarma" Spółki z o.o. na okres trzech lat (2020- 2022)


Biznesplan przedstawia przykład przedsięwzięcia finansowego gospodarstwa rolnego "Agrofarma", spółki prawa handlowego. Przedmiotem działalności podmiotu jest produkcja i sprzedaż produktów rolnych. Spółka zatrudnia ponad 40 osób. Struktura gospodarstwa: ok. 2000 ha użytków rolnych, 500 sztuk bydła typu mlecznego i 30 sztuk bydła typu mięsnego. Biznesplan zawiera 34 strony w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Proszę  wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 23,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.