Następny przykład

Biznesplan pogotowia komputerowego "Enter" na okres pięciu lat - (2021-2025).


Przykład biznesplanu całodobowego pogotowia komputerowego "Enter". Firma świadczyć będzie usługi informatyczne w zakresie: instalacji systemów operacyjnych oraz konfiguracji, usuwania wirusów komputerowych i programów szpiegujących, zabezpieczania jednostek centralnych przed włamaniami i atakami z sieci Internet, budowania struktury sieci komputerowych, odzyskiwania utraconych danych z dysków, administrowania systemami informatycznymi w firmach itp. Biznesplan zawiera 30 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 16,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.