Następny przykład

Biznesplan Stacji Kontroli Pojazdów na okres od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2021.


Przykład biznesplanu stacji kontroli pojazdów "Autodiagnoza" o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu mechanicznego do 3,5 ton o zakresie podstawowym. Działalność prowadzona będzie na terenie miasta Łódź. Prezentowany projekt jest wersją na okres dwóch i pół roku z podziałem na kwartały. W stacji zatrudnione będą trzy osoby. Biznesplan zawiera 29 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 13,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.