Spis treści  Następny przykład

Biznesplan Szkoły Nauki Jazdy "Wiraż" na okres od lipca 2019 do grudnia 2023.


Przykład biznesplanu Szkoły Nauki Jazdy "Wiraż", w której prowadzone będzie szkolenie przyszłych kierowców kategorii "B". Program szkolenia realizowany w ośrodku obejmować będzie przygotowanie kandydatów na kierowców z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdami, ich eksploatacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w salach wykładowych, a praktyczne na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Biznesplan zawiera 33 strony w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 16,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.