Następny przykład

Model Z-score - system wczesnego ostrzegania.


Model Z-score stanowi stosunkowo prostą i niezawodną metodę informującą o ewentualnym powstaniu trudności finansowej firmy. Metoda ta łączy tradycyjną analizę wskaźnikową z metodą statystyczną. Zaletą Z-score jest obiektywizm, ograniczenie liczby wskaźników obliczeniowych do kilku najważniejszych oraz wysoka skuteczność. Prezentowany przykład opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Proszę  wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 10,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.