Następny przykład

Analiza dyskryminacji - system wczesnego ostrzegania.


Analiza dyskryminacji jest szybkim sposobem identyfikującym ewentualne zagrożenia i bariery rozwoju firmy. W metodzie tej znajduje zastosowanie funkcja będąca sumą sześciu wskaźników przemnożonych przez odpowiednie wagi. Prezentowany przykład opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Analizę można otrzymać dokonując wpłaty 10,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.