Następny przykład

Biznesplan firmy "Echo" na okres pięciu lat (2019-2023) z przykładem wniosku o pożyczkę z urzędu pracy.


Przykład biznesplanu opracowano w celu otrzymania bezzwrotnej pożyczki z Urzędu Pracy przez osobę bezrobotną w wysokości 15000 zł. Projekt dotyczy sprzedaży usług nagłaśniania imprez muzycznych za pomocą specjalistycznego sprzętu. Biznesplan zawiera 26 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf. Wniosek do Urzędu Pracy zawiera 5 stron.


Proszę  wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 14,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.