Następny przykład

Biznesplan parku linowego "T-3" na okres pięciu lat - (2021-2025).


Przykład biznesplanu przedsięwzięcia finansowego parku linowego. Firma udostępniać będzie mieszkańcom Trójmiasta park linowy o trzech poziomach trudności. Trasa T-1 (łatwa) przystosowana będzie dla dzieci do lat trzynastu, natomiast trasy T-2 (średnio-trudna) i T-3 (trudna) przeznaczone będą dla starszej młodzieży i osób dorosłych. Na terenie parku będzie istniała możliwość skorzystania z bufetu. Biznesplan zawiera 30 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 15,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.