Spis treści  Następny przykład

Biznesplan fabryki akumulatorów "BelPo" Spółki z o.o. - (2022-2024).


Biznesplan przedstawia przykład przedsięwzięcia finansowego spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Przedmiotem działalności fabryki jest produkcja akumulatorów samochodowych oraz handel nimi. Zamiarem Spółki "BelPo" jest rozszerzenie oferty produktów do pełnego asortymentu akumulatorów oraz zwiększenie sprzedaży swoich produktów. Fabryka zatrudnia 60 osób. Biznesplan zawiera 35 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 22,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.