Następny przykład

Wartość zaktualizowana netto (NPV). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).


Prezentowane przykłady oceny efektywności przedsięwzięcia opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Dodatkowo w pliku zamieszczono zakładkę (szablon) do samodzielnego obliczenia wskaźników NPV i IRR.


Proszę  wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 10,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.