Spis treści  Następny przykład
Jedna wersja (A)  Jedna wersja (B)  Jedna wersja (C)  Trzy wersje

Dwie wersje biznesplanu domu seniora "Ostoja" na okres trzech lat z podziałem na kwartały - (2022-2024).


Wersja pierwsza - Przykład biznesplanu domu seniora. Przedsięwzięcie finansowane będzie przez jedną osobę ubiegającą się o kredyt inwestycyjny. Prywatny dom opieki znajdować będzie się na terenie ogrodzonym o powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych z możliwością przyjęcia około pięćdziesięciu pensjonariuszy. Biznesplan zawiera 28 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Wersja druga - Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych przez dwie osoby bez opcji ubiegania się o kredyt. W domu opieki zatrudnionych będzie szesnaście osób. Biznesplan zawiera 28 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplany można otrzymać dokonując wpłaty 30,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.