Spis treści  Jedna wersja  Dwie wersje  Następny przykład

Trzy wersje biznesplanu domu seniora "Ostoja" na okres trzech lat w ujęciu kwartalnym - (2020-2022).


Pierwsza wersja - Przykład biznesplanu domu seniora. Przedsięwzięcie finansowane będzie przez jedną osobę ubiegającą się o kredyt inwestycyjny. Prywatny dom opieki znajdować będzie się na terenie ogrodzonym o powierzchni ponad sześciu tysięcy metrów kwadratowych z możliwością przyjęcia około pięćdziesięciu pensjonariuszy. Biznesplan zawiera 28 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Druga wersja - Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych przez dwie osoby bez opcji ubiegania się o kredyt inwestycyjny. W domu opieki z możliwością przyjęcia około pięćdziesięciu pensjonariuszy zatrudnionych będzie szesnaście osób. Biznesplan zawiera 28 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Trzecia wersja - Inwestycja finansowana będzie przez dwie osoby z opcją ubiegania się o kredyt. W domu opieki z możliwością przyjęcia około sześćdziesięciu pensjonariuszy zatrudnionych będzie dziewiętnaście osób. Biznesplan zawiera 28 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Proszę wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 40,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.