Spis treści  Następny przykład

Biznesplan Szkoły Nauki Języków "Efekt" - (2022-2024).


Przykład biznesplanu przedsięwzięcia finansowego Szkoły Nauki Języków "Efekt". Przedmiotem działalności szkoły będzie nauczanie języków zachodnich nowoczesnymi metodami. Ośrodek zamierza szkolić dzieci od piątego roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe. Biznesplan zawiera 29 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 14,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.