Powrót


Spis treści:

Krótka charakterystyka firmy
Profil działalności firmy
Struktura zatrudnienia w firmie
Plan działań marketingowych
Produkty

Analiza finansowa:

 • Bilans
 • Majątek Spółki
 • Stan zobowiązań
 • Rachunek wyników w układzie okresowym
 • Rachunek wyników w układzie narastającym
 • Przepływy pieniężne w układzie okresowym
 • Przepływy pieniężne w układzie narastającym
 • Sprzedaż produktów
 • Zatrudnienie i płace
 • Planowane inwestycje i źródła finansowania
 • Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Koszty (będące jednocześnie wydatkami)
 • Wybrane wskaźniki ekonomiczne
 • Wartość zaktualizowana netto (NPV)
 • Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
 • Plan produkcji i sprzedaży w pierwszym roku
 • Plan produkcji i sprzedaży w drugim roku
 • Plan produkcji i sprzedaży w trzecim roku
 • Analiza ryzyka