Spis treści  Następny przykład

Analiza sprawozdania finansowego za okres czterech lat.


Analiza wskaźnikowa zawiera szablon opracowany w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Po uzupełnieniu arkusza wartościami liczbowymi ze sprawozdania finansowego można automatycznie uzyskać obliczenia według wyżej załączonego spisu treści. Dodatkowo zamieszczono przykład spółki prawa handlowego (z o.o.). Szablon opracowano na podstawie ustawy o rachunkowości.


Proszę  wprowadzić kod:

Kod można otrzymać dokonując wpłaty 26,00 zł (brutto):  W P Ł A T A
Czas na pobranie plików wynosi 60 minut od momentu wprowadzenia kodu.


Kod zakupiony w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczony będzie na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia kodu dostępu do pobrania plików zakupionej publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.