Spis treści  Następny przykład

Analiza sprawozdania finansowego za okres czterech lat.


Analiza wskaźnikowa zawiera szablon opracowany w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Po uzupełnieniu arkusza wartościami liczbowymi ze sprawozdania finansowego można automatycznie uzyskać obliczenia według wyżej załączonego spisu treści. Dodatkowo zamieszczono przykład spółki prawa handlowego (z o.o.). Szablon opracowano na podstawie ustawy o rachunkowości.


Analizę można otrzymać dokonując wpłaty 26,00 zł (brutto):  W P Ł A T A


Pliki zakupione w godzinach od 9:00 do 22:00 dostarczone będą na wskazany w formularzu płatności adres e-mail w ciągu dwóch godzin od momentu uzyskania statusu transakcji "wykonana". Zdarza się, że przesłane pliki umieszczane są w folderze SPAM. Prosimy o sprawdzenie tego katalogu na swoim koncie pocztowym. Serwis biznesplan.waw.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia publikacji do dwunastu godzin.

Dane osobowe kupującego zamieszczone w formularzu dla potrzeb realizacji procesu płatności, przesyłane do serwisu biznesplan.waw.pl na konto e-mail są usuwane niezwłocznie po zakończeniu transakcji.