Następny przykład

Biznesplan firmy "Echo" na okres pięciu lat (2021-2025) z przykładem wniosku o pożyczkę z urzędu pracy.


Przykład biznesplanu opracowano w celu otrzymania bezzwrotnej pożyczki z Urzędu Pracy przez osobę bezrobotną w wysokości 15000 zł. Projekt dotyczy sprzedaży usług nagłaśniania imprez muzycznych za pomocą specjalistycznego sprzętu. Biznesplan zawiera 26 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf. Wniosek do Urzędu Pracy zawiera 6 stron.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 18,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.