Powrót         Dalej


Strategia promocji i reklamy

Promocję można określić jako metodę stosowania wszystkich możliwych środków, przy udziale których firma dostarcza środowisku zewnętrznemu informacji o swojej działalności, produktach, towarach i usługach. Celem promocji jest dotarcie w szybki sposób do określonych grup odbiorców. Do podstawowych strategii promocyjnych zaliczamy między innymi: reklamę, sprzedaż osobistą, promocję handlową, relacje publiczne (public relations), rozgłos (publicity). Każda płatna metoda stosowana przez przedsiębiorców celem informowania odbiorców o swojej ofercie oraz przekonywanie do jej zakupu jest nazywana reklamą. Metoda ta charakteryzuje się zatem odpłatnością i pośrednim kontaktem z osobami do których jest kierowana.