Spis treści:

Krótki opis przedsięwzięcia
Cele
Charakterystyka firmy
Kierunki działania
Oferta wyrobów i towarów
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Przepływy pieniężne
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Wnioski