Powrót         Dalej


Oferta towarów i usług

W tej części planu należy opisać możliwie najdokładniej omawiany produkt czy usługę, starając się używać języka prostego, zrozumiałego dla laika. Należy wyraźnie zaznaczyć wszystkie jego zalety i wady, pokazując przewagę nad wyrobami konkurencji. Informacje tu zawarte mają przybliżyć produkty (usługi) osobom z zewnętrz, nie znającym ich specyfiki.