Przykładowa struktura biznesplanu


Opis firmy
Cel
Kierunki działania
Oferta towarów i usług
Zatrudnienie
Plan finansowy
Plan marketingowy
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty i wydatki
Analiza wskaźnikowa
Wartość zaktualizowana netto - NPV
Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
Analiza ryzyka
Ocena rentowności
Analiza SWOT
Wdrożenie Copyright © 2019   biznesplan.waw.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone