Analiza wskaźnikowa


Analizę wskaźnikową określa się jako skuteczną metodę diagnozowania zdarzeń gospodarczych firmy funkcjonującej w gospodarce rynkowej oraz perspektyw jej rozwoju. Należy jednak pamiętać o sposobie wyważenia i wspomagania omawianego narzędzia innymi technikami analitycznymi. Analiza wskaźnikowa jest metodą pewnych ograniczeń. Najistotniejszym z nich jest fakt, że bazuje wyłącznie na zdarzeniach z przeszłości firmy. Jednak wraz z analizą otoczenia makroekonomicznego można wykorzystać ją do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości.


Przykład analizy wskaźnikowej