Analiza wskaźnikowa

Analizę wskaźnikową określa się jako skuteczną metodę diagnozowania zdarzeń gospodarczych firmy funkcjonującej w gospodarce rynkowej oraz perspektyw jej rozwoju. Należy jednak pamiętać o sposobie wyważenia i wspomagania omawianego narzędzia innymi technikami analitycznymi. Analiza wskaźnikowa jest metodą pewnych ograniczeń. Najistotniejszym z nich jest fakt, że bazuje wyłącznie na zdarzeniach z przeszłości firmy. Jednak wraz z analizą otoczenia makroekonomicznego można wykorzystać ją do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości.

Przykład analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego za okres czterech lat

Najbardziej typowe rozwiązanie pozwala wyróżnić cztery grupy wskaźników przy udziale których można podjąć próbę zbadania kondycji firmy w zakresie:

płynności finansowej
zadłużenia
rentowności - zyskowności
operacyjności - sprawności działania


Przewodnik - wszystkie prezentowane powyżej grupy wskaźników Copyright © 2019   biznesplan.waw.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone