Spis treści  Następny przykład

Biznesplan parku wodnego "Wodospad" Spółki z o.o. na okres trzech lat w ujęciu kwartalnym - (2020-2022).


Modernizacyjny plan biznesu pływalni (parku wodnego) "Wodospad" spółki prawa handlowego. Firma zatrudnia czternaście osób. Biznesplan zawiera 30 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 19,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.