Następny przykład

Biznesplan firmy gastronomicznej "Rożno" na okres trzech lat - (2020-2022)


Biznesplan jest przykładem projektu inwestycyjnego firmy "Rożno", której właściciel będzie prowadzić sprzedaż kurczaków z rożna w systemie objazdowym. Projekt zawiera 27 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 19,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.