Dwie wersje biznesplanu  Następny przykład

Sklep "Uroda" z artykułami kosmetycznymi - (2022-2024).


Biznesplan przedstawia przykład przedsięwzięcia finansowego firmy z branży kosmetycznej. W prezentowanej kalkulacji zawarto informacje dotyczące majątku firmy, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, inwestycji, sprzedaży towarów według kategorii kosmetycznych, wskaźników ekonomicznych. Biznesplan zawiera 26 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 18,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.