Następny przykład

Biznesplan gabinetu stomatologicznego "Korona" na okres trzech lat z podziałem na kwartały - (2021-2023).


Przykład biznesplanu gabinetu dentystycznego "Korona", w którym świadczone będą usługi stomatologii zachowawczej, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej. Biznesplan zawiera 27 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 18,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.