Następny przykład

Biznesplan firmy "Alabaster" zajmującej się produkcją sztukaterii na okres trzech lat (2021-2023).


Wzór biznesplanu zakładu produkcyjnego Alabaster. Za pośrednictwem Internetu podmiot sprzedawać będzie: ręcznie wykonane figurki z gipsu alabaster oraz detale ozdobne (gzymsy, rozety, itp.). Biznesplan zawiera 30 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 18,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.