Następny przykład

Biznesplan Stacji Kontroli Pojazdów na okres od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2024.


Przykład biznesplanu stacji kontroli pojazdów "Autodiagnoza" o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu mechanicznego do 3,5 ton o zakresie podstawowym. Działalność prowadzona będzie na terenie miasta Łódź. Prezentowany projekt jest wersją na okres dwóch i pół roku z podziałem na kwartały. W stacji zatrudnione będą trzy osoby. Biznesplan zawiera 29 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 19,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.