Spis treści  Następny przykład

Biznesplan Szkoły Nauki Jazdy "Wiraż" na okres od lipca 2022 do grudnia 2026.


Przykład biznesplanu Szkoły Nauki Jazdy "Wiraż", w której prowadzone będzie szkolenie przyszłych kierowców kategorii "B". Program szkolenia realizowany w ośrodku obejmować będzie przygotowanie kandydatów na kierowców z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdami, ich eksploatacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w salach wykładowych, a praktyczne na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Biznesplan zawiera 33 strony w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 19,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.