Następny przykład

Analiza dyskryminacji - system wczesnego ostrzegania.


Analiza dyskryminacji jest szybkim sposobem identyfikującym ewentualne zagrożenia i bariery rozwoju firmy. W metodzie tej znajduje zastosowanie funkcja będąca sumą sześciu wskaźników przemnożonych przez odpowiednie wagi. Prezentowany przykład opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Analizę można otrzymać dokonując wpłaty 10,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.