Następny przykład

Wartość zaktualizowana netto (NPV). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).


Prezentowane przykłady oceny efektywności przedsięwzięcia opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Dodatkowo w pliku zamieszczono zakładkę (szablon) do samodzielnego obliczenia wskaźników NPV i IRR.


Analizę można otrzymać dokonując wpłaty 10,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.