Powrót


Spis treści:

Opis przedsięwzięcia finansowego
Cele
Charakterystyka firmy
Oferta towarów i usług budowlanych
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Przepływy pieniężne
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Wnioski

Analityka:

Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Rachunek wyników w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Sprzedaż usług z podziałem na kwartały
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty z podziałem na kwartały
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Wartość zaktualizowana netto - NPV
Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
Analiza ryzyka