Powrót         Dalej


SWOT

Analiza SWOT składa się z czterech obszarów:

silne strony
słabe strony
szanse
zagrożenia

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego i zawierają najistotniejsze w danym przedsiębiorstwie elementy, np. silna marka, czy słabe zaplecze kapitałowe.
Natomiast dwa ostatnie odnoszą się analogicznie do środowiska zewnętrznego, np. otwarcie wspólnego rynku lub pojawienie się konkurencyjnych produktów.