Powrót         Dalej


Wdrożenie projektu biznesowego

Skuteczne wdrażanie biznes planu powinno charakteryzować się realizacją trzech niżej prezentowanych warunków. Harmonogram powinien zatem zawierać imienny wykaz osób, które będą realizować zadania ze wskazaniem daty zakończenia wykonania wszystkich prac.