Powrót         Dalej


Opis firmy

Celem tej części biznes planu jest zapoznanie zainteresowanych z działalnością przedsiębiorstwa od chwili założenia, do chwili obecnej. Ta część planu powinna zawierać:

podstawowe dane o przedsiębiorstwie
historię przedsiębiorstwa
strukturę organizacyjną firmy
dane o właścicielach
informacje na temat załogi