Powrót         Dalej


Cel

Pod wieloma względami jest to prosty rozdział. Cel jest ostatnią pozycją, która musi być opisana w biznes planie. Określa się go wysokością zysków i funduszy niezbędnych do finansowania działań w ciągu 3-5 lat. Podaje się wartość zysków docelowych i rynek docelowy, który określa wielkość planowanych obrotów. Cel powinien być jasny i prosty, szczegółowo określać prognozowane zyski z każdego obszaru działalności i wymagane fundusze, powinien określać spodziewaną stopę zwrotu z inwestycji.