Powrót         Dalej


Kierunki działania

Kierownictwo przedsiębiorstwa ustala kierunki działania firmy w połączeniu z dobrze przemyślanymi celami. Również dobrze opracowana polityka jakości firmy oraz precyzyjnie zdefiniowana misja powinny być wyznacznikiem pewnych kierunków działania firmy oraz przyczyniać się do efektywniejszego realizowania zadań.