Powrót         Dalej


Amortyzacja środków trwałych

Wliczone w koszty i wyrażone w pieniądzu zużycie niektórych składników majątku trwałego tj. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzację majątku trwałego oblicza się w specjalnym zestawieniu nazwanym tabelą amortyzacyjną.