Powrót         Dalej


Analiza rynku

Bardzo ważnym i trudnym zagadnieniem jest ocena warunków działania. Ocena ta powinna być oparta na profesjonalnej analizie usytuowania firmy w otoczeniu rynkowym i analizie wewnętrznej. Celem analizy rynku jest określenie jego atrakcyjności. Należy uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

jaka jest wielkość rynku na którym mamy zamiar realizować swoje cele
jaka jest nasza pozycja na rynku
kto jest naszym konkurentem
kto będzie naszym dostawcą środków produkcji
kto będzie odbiorcą naszych produktów
jakie szanse i zagrożenia mogą się pojawić
co jest naszą słabą stroną
co jest naszą mocną stroną