Powrót         Dalej


Analiza rynku

Bardzo ważnym i trudnym zagadnieniem jest ocena warunków działania. Ocena ta powinna być oparta na profesjonalnej analizie usytuowania firmy w otoczeniu rynkowym i analizie wewnętrznej.
Celem analizy rynku jest określenie jego atrakcyjności.
Należy uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

jaka jest wielkość rynku na którym mamy zamiar realizować swoje cele ?
jaka jest nasza pozycja na rynku ?
kto jest naszym konkurentem ?
kto będzie naszym dostawcą środków produkcji ?
kto będzie odbiorcą naszych produktów ?
jakie szanse i zagrożenia mogą się pojawić ?
co jest naszą słabą stroną ?
co jest naszą mocną stroną ?