Powrót         Dalej


Strategia cen

Przy ustalaniu strategii cen należy uwzględnić:

koszty
popyt
atrakcyjność usługi lub produktu
marżę zysku
sezonowość
inne czynniki