Widok karty  Następny przykład

Roczna karta ewidencji czasu pracy w Excelu (50 pracowników).


Roczną kartę ewidencji obecności w pracy opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Prezentowaną ewidencję przygotowano dla jednostki organizacyjnej liczącej do 50 pracowników. Użytkownik bazy może samodzielnie zdefiniować rok oraz dni ustawowo wolne od pracy. Czas pracy rozliczany jest w godzinach. Ponadto w arkuszach uwzględniono liczbę dni nieobecności z powodu urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego, delegacji, szkolenia itp.


Ewidencję można otrzymać dokonując wpłaty 19,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.