Spis treści   Następny przykład

Biznesplan - "Foto-Max" - (2022-2024).


Przykład przedsięwzięcia finansowego firmy świadczącej usługi fotograficzne. Celem analizy jest ocena sytuacji majątkowej i finansowej oraz możliwości rozwoju podmiotu gospodarczego, którego właściciel ma zamiar zastąpić starszą technologię do obróbki zdjęć na nowoczesną. Opracowanie zawiera 26 stron w formatach plików: doc, xls oraz pdf.


Biznesplan można otrzymać dokonując wpłaty 19,00 zł:  W P Ł A T A

Informacja dotycząca zakupu.