Powrót         Dalej


Bilans

Bilans jest dokumentem zawierającym zestawienie na określony moment (rzut oka). Jest on najważniejszym sprawozdaniem finansowym firmy. Z jednej strony przedstawia wszystkie składniki majątku firmy (aktywa), a z drugiej ukazuje źródła finansowania tego majątku (pasywa).