Powrót         Dalej


Plan marketingowy

W tym rozdziale biznesplanu powinny być ujęte następujące informacje:

opis strategii marketingowej
analiza i badania rynku
polityka kształtowania cen
dystrybucja
reklama
promocja sprzedaży
inne koszty działań marketingowych