Powrót         Dalej


Założenia planu marketingowego

W tej części planu należy przedstawić:

branżę, w której firma ma zamiar działać
technikę organizacji kanałów dystrybucji
segmenty rynku jakie firma chciałaby pozyskać